Ενημέρωση σχετικά με την καταγγελία - Ελλάδα και Κύπρο

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Ημερομηνία: 8 Φεβρουαρίου 2024, 3 - 4 μ.μ. UTC+2

Ελληνική 

GR 1 1 | Ενημέρωση σχετικά με την καταγγελία - Ελλάδα και Κύπρος

Στο διαδικτυακό μας σεμινάριο, θα παρουσιάσουμε μια επισκόπηση του νόμου για την καλύτερη προστασία των πληροφοριοδοτών. Ο νόμος αυτός αποτελεί την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 2019/1937 της ΕΕ και επιβάλλει την υποχρέωση εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με την εθνική ενσωμάτωση της οδηγίας, οι εταιρείες, ιδίως τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο, υποχρεούνται πλέον να δημιουργήσουν ένα εμπιστευτικό και ασφαλές κανάλι καταγγελίας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των επιχειρηματικών εταίρων. Θα μοιραστούν πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες στις προκλήσεις της εφαρμογής ενός εσωτερικού συστήματος καταγγελίας.

Ατζέντα:

 

 

Θέμα 1: Ευρωπαϊκοί και εθνικοί νόμοι

 

- Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

- Διεθνής αναφορά

Θέμα 2: Εφαρμογή ενός συστήματος καταγγελιών

 

- Σχέδιο για τη σωστή υλοποίηση του συστήματος καταγγελιών εσωτερικά 

- Υποχρεώσεις του Εσωτερικού Γραφείου Αναφορών και Εξωτερική Ανάθεση 

- Διάφορα κανάλια αναφοράς: πλεονεκτήματα και προκλήσεις 

- Πώς να παραμείνετε απολύτως ανώνυμοι

Θέμα 3: Εισαγωγή στην Smart Integrity Platform

 

- Πώς το Blockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας

- Whisper: Ανώνυμη φωνητική καταγγελία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

- Αξιολόγηση κινδύνου, μέτρα αντιμετώπισης και reporting

- Προστασία δεδομένων και ασφάλεια

- Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς 

Ομιλητές:

 

Νίκος Μαρκοπαναγιώτης-DISS-CO

Νίκος Μαρκοπαναγιώτης 

Legal Tech BD στη DISS-CO

Ο Νίκος Μαρκοπαναγιώτης είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας με πάθος για την τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται ως Marketing & Legal Tech BD Manager στην εταιρεία DISS-CO, όπου συνδυάζει την ειδίκευση του με προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για να προωθεί την τεχνολογική καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στον τομέα των καταγγελιών.

Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα

Περισσότερα για να εξερευνήσετε

Γερμανικός νόμος περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού
Συμμόρφωση

Ο νόμος περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού: Ολοκληρωμένος οδηγός για την εφαρμογή σε εταιρείες

Ο γερμανικός νόμος για τη δέουσα επιμέλεια της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί μια σημαντική κίνηση προς την κατεύθυνση της εταιρικής υπευθυνότητας, απαιτώντας από τις εταιρείες στη Γερμανία να διασφαλίζουν ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τους τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

AdobeStock 356409478 1 | Ενημέρωση σχετικά με το whistleblowing - Ελλάδα και Κύπρος
Αρχική σελίδα

Αποσαφήνιση της οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα (CSDDD): Μια νέα εποχή στην Εταιρική Ευθύνη

Η οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην εταιρική διακυβέρνηση. Μάθετε περισσότερα για τις απαιτήσεις και τα πιθανά πρόστιμα.

Χρειάζεστε μια επίδειξη;

Αφήστε τα στοιχεία επικοινωνίας

CTA post | Ενημέρωση σχετικά με την καταγγελία - Ελλάδα και Κύπρος